Про “Рейтинг критика”

2014 року група українських літературних оглядачів, критиків, журналістів і редакторів, що спеціалізуються на дитячій і підлітковій літературі, заснувала щорічний «Рейтинг критика: найкращі дитячі та підліткові книжки року».

Ініціаторами «Рейтингу критика» виступили редактори та журналісти профільних видань (за абеткою): Ірина Батуревич («Читомо»), Валентина Вздульська («Казкарка»), Міра Київська («Букмоль»), Ірина Комаренець («Букмоль»), Ольга Купріян («БараБука»),  Оксана Лущевська («Казкарка»), Марія Семенченко (газета «День»), Галина Ткачук (журнал «Однокласник»), Оксана Хмельовська («Читомо»), Володимир Чернишенко (критик, перекладач), Тетяна Щербаченко («БараБука»).

Засновники рейтингу мають на меті складати фахові рекомендації щодо найкращих дитячих та підліткових видань як для широкого читача, називаючи топ-10 книжок року, так і для вужчого кола спеціалістів, оприлюднюючи фахові та прозорі критерії відбору.

Концепція РК

До розгляду беруться книжки сучасних українських авторів, написані українською мовою для читачів віком до 14 років. Тим самим охоплено читацькі групи дітей та молодших підлітків.

У грудні журі визначає короткий список рейтингу, у січні – топ-10 українських дитячих книжок року, що минув. Книжки, що вийшли друком після 1 грудня, розглядаються в рейтингу наступного року.

Мета

Чинні премії та рейтинги української дитячої літератури не є повністю задовільними. Нерідко до складу журі таких премій входять люди, що недостатньо володіють сучасними теоріями з дитячої літератури та малознайомі з українськими та світовими практиками в цій галузі. В Україні бракує рейтингу, в якому книжка буде оцінюватися за прозорими критеріями, з урахуванням сучасної методології, теоретичним обґрунтуванням та апеляцією до провідних світових наукових та художніх досвідів.

Професійна оцінка критика і редактора буде корисною як потенційному покупцеві, так і видавцям, авторам та ілюстраторам, враховуватиметься в рекомендаціях до читання в навчальних закладах та бібліотеках тощо. Вона акцентуватиме увагу на важливих аспектах дитячої літератури, вербалізуючи потребу оновлення тем, жанрів, стилів та словника дитліту, запроваджуватиме нові дискурси та термінологію.

Відбір

Журі обирає та відсіює книжки в три етапи (їх описано нижче). При цьому журі усвідомлює, що не може охопити 100% продукції, що є на ринку. Та наша мета – оцінити «мейнстрім» дитліту, той масив, що є доступним покупцям: продається у книгарнях і є частиною актуальних дискурсів сучасної української дитячої літератури.

Книжки членів журі

Може статися, що критиками буде запропонована до розгляду книжка, написана одним із членів журі. У такому разі, якщо книжка після таємного голосування потрапляє до топ-20, її автор припиняє роботу в журі.

Ідеологія

Критики оцінюють книжку як цілісний продукт, гармонійне поєднання художньої та вербальної складової, покладаючись на свій професійний досвід. При цьому вони обов’язково враховують новаторство та значимість вербальної і візуальної частин, їх “звучання” в контексті нагальних потреб та проблем сучасної української дитячої літератури, тим самим стимулюючи їх вирішення. Серед них:

– потреба ревізії застарілих поетик (сучасність/новаторство жанру, новизна образів, оригінальність вербального і візуального наративу);

– потреба оновлення словника (органічна мова наратора та персонажів, авторський голос і стиль);

– відповідь на актуальні запити соціуму (актуальність/новаторство тем та проблематики, їх універсальність, якість та глибина їх пророблення);

– правдива комунікація з читачем (уникання спрощень, зверхності, менторського чи поблажливого тону, невиправданого обминання складних тем тощо);

– візуальна грамотність художника, глибина візуального тексту, гармонійне поєднання вербальної та візуальної складової;

– оригінальність та новаторство дизайну;

– відповідність віковій групі мови книжки, обсягу, ілюстрацій, проблематики, оформлення тощо;

– потреба актуалізації проблематики мультикультуралізму, самоідентифікації, теми Іншого/Інакшості, формування глобальної свідомості та глобального мислення.

Простіше кажучи, ідейну основу рейтингу можна сформулювати так: естетична довершеність усіх складових книжки та гармонійне їх поєднання, новаторство змісту та форми, оригінальність ідеї, мовна органічність, глобальна свідомість.

Сценарій роботи

Журі розпочинає роботу з 1 грудня й завершує орієнтовно до 25 січня. Результати рейтингу презентуються не пізніше 31 січня.

Перед початком роботи щороку спільно обираються:

– модератор, мета якого — координувати роботу журі, стежити за вчасністю, збирати заповнені анкети, проводити підсумковий підрахунок;

– відповідальний за медіа-кампанію;

Відбір книжок має три етапи. Перший етап відбору – індивідуальний. Кожен із членів журі з усією відповідальністю вносить пропозицію – не більше 10-ти, на його думку, найкращих дитячих книжок року, що минає, написаних українською мовою українськими авторами. Усі пропозиції критиків вносяться до спільного списку.

Відтак настає другий етап оцінювання і підбиття підсумків. Члени журі оцінюють кожну книжку зі списку за набором критеріїв, ставлячи бали. За результатами оцінювання формується топ-10 книжок року.

Результати рейтингу у повному обсязі (з балами та критеріями) публікуються на тих веб-ресурсах, представники яких були членами журі. Прес-релізи з результатами надсилаються в ЗМІ та у видавництва книжок, що потрапили в топ-10.

Система оцінювання

На кожну прочитану книжку зі списку критик заповнює відповідну анкету (розроблену для відповідного формату книжки), виставляючи бали навпроти кожного з критеріїв (від 1 до 10, де 10 – найвища оцінка).

На підставі всіх заповнених анкет виводяться:

– середній бал книжки по кожному з критеріїв;

– сумарний бал книжки (сума цих середніх балів).

На підставі сумарного балу книжок формується топ-10.